(SİNEBİR)
Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Yönetim Kurulu
Tunç Davut
Başkan
Mustafa Kara
Başkan Yardımcısı
Sadullah Şentürk
Sayman
Taner Elhan
Vuslat Saraçoğlu
Erkan Tahhusoglu
Erdem Tepegöz