KURULLAR

YÖNETİM
KURULU

  Başkan

 • Tunç Davut

  Başkan Yardımcısı

 • Mustafa Kara

  Sayman

 • Sadullah Şentürk

  Üye

 • Aydın Sayman
 • Funda Alp
 • Mustafa Şevki Doğan
 • Ferit Karahan
DENETLEME
KURULU
 • Nazif Tunç
 • Gani Rüzgar Şavata
 • Adnan Güler
HAYSİYET
KURULU
 • Mehmet Eryılmaz
 • Serdar Akar
 • Gürsel Ateş
TEKNİK-BİLİM KURULU
 • A. Orçun Okşar
 • Recai Koçak
 • Fatih Özcan
DANIŞMA
KURULU
 • Sabahattin Çetin
 • Reis Çelik
 • Aydın Bulut